Tư vấn tài chính

REIT tại Việt Nam đang hoạt động thế nào?

REIT tại Việt Nam đang hoạt động thế nào?

Tư vấn tài chính   |   10/05/2021, 05:00

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) tại Việt Nam đã xuất hiện từ năm 2017 và tiếp tục phát triển trong bối cảnh nền kinh tế tích cực cũng như thị trường bất động sản...

HD SAISON liên tiếp 6 năm có mặt trong FAST500

HD SAISON liên tiếp 6 năm có mặt trong FAST500

Tư vấn tài chính   |   28/04/2021, 16:00

HD SAISON đã được nhận cùng lúc 2 giải thưởng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – FAST500 và Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam -...