Video

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: Cần hiểu đúng về dòng vốn từ trái phiếu

Video   |   02/06/2022, 10:39

GS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trường Bộ TN&MT cho rằng, huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp là một trong những cách để đưa tiền trong dân vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bình luận