Ngân hàng

Sacombank tiếp nguồn vốn mới cho bình thường mới

Sacombank tiếp nguồn vốn mới cho bình thường mới

Ngân hàng   |   24/11/2021, 09:30

Trạng thái “bình thường mới” đang được thiết lập và sự đồng hành tiếp thêm nguồn vốn cùng các giải pháp tài chính hiện đại từ Ngân hàng trong thời điểm này là điều rất...

Nguồn vốn nào cho dự án BOT?

Nguồn vốn nào cho dự án BOT?

Ngân hàng   |   23/11/2021, 11:00

Nợ xấu đối với các dự án BOT có xu hướng tăng cao, cản trở việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các chủ đầu tư.