Video

Mô hình Aquaponics - nuôi thủy sản kết hợp trồng rau thủy canh trong nhà kính

Video   |   25/07/2022, 09:30

Đồng Tháp khuyến cáo người dân và doanh nghiệp mạnh dạn thử nghiệm các mô hình sản xuất gắn với kinh tế tuần hoàn mang tính ứng dụng cao và có triển vọng

Bình luận