Video

Khai giảng khóa tập huấn kỹ năng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho khu vực Tây Nam Bộ

Video   |   14/07/2022, 08:30

Lễ Khai giảng khóa huấn luyện Kỹ năng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Khu vực Tây Nam Bộ từ ngày 13 - 15/7/2022 tại Đồng Tháp.

Bình luận