Tài chính doanh nghiệp

VCI: Về đích lợi nhuận 2020 xấp xỉ nghìn tỷ đồng

Tài chính doanh nghiệp   |   22/01/2021, 11:12

CTCP Chứng khoán Bản Việt (HoSE: VCI, VCSC) tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 tới 73% so với cùng kỳ.

Theo công bố thông tin, VCSC báo cáo doanh thu thuần đạt 664 tỷ đồng trong quý 4/2020, tăng 57% so với quý 4/2019. Doanh thu thuần năm 2020 đạt 1.730 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019 (thực hiện: 1.541 tỷ đồng), và vượt 25% so với kế hoạch năm 2020 (kế hoạch: 1.390 tỷ đồng).

Theo đó, LNTT đạt 435 tỷ đồng trong quý 4/2020, tăng 74% so với quý 4/2019. Tính chung cả năm 2020, LNTT đạt 951 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019 (thực hiện: 855 tỷ đồng) và vượt 73% kế hoạch năm 2020 (kế hoạch: 550 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 đạt 769 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2020 đạt 4.643 đồng, tăng 10% so với năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH bình quân (ROAE) trong 12 tháng gần nhất đạt 17,9% cho cả năm 2020 (19,7% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá tài sản theo giá thị trường).

VCSC cho biết trong đó, mảng môi giới trong quý 4/2020 ghi nhận doanh thu là 162 tỷ đồng (tăng 81% so với quý 4/2019) và LNTT đạt 97 tỷ đồng (tăng 100% so với quý 4/2019). Mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 82 tỷ đồng (tăng 196% so với quý 4/2019) và LNTT đạt 67 tỷ đồng (so với 9 tỷ đồng trong quý 4/2019). 

Đáng chú ý, trong quý 4/2019, bộ phận Ngân hàng Đầu tư đã tư vấn thành công cho khách hàng trong một số thương vụ đáng chú ý như thương vụ thoái vốn của một nhóm cổ đông của CTCP Bao bì Biên Hòa (“SVI”) để chuyển nhượng 94,11% cổ phần cho Siam Cement Group (SCG) thông qua công ty con TCG Solutions Pte. Ltd, thương vụ niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình ("ABB") trên sàn UpCom, và thương vụ hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trên sàn UpCom và chuyển niêm yết sang sàn HOSE. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đi lại quốc tế trong suốt năm 2020, VCSC đã chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài có sự hiện diện lâu năm tại thị trường trong nước. Tính chung cả năm 2020, mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 148 tỷ đồng (giảm 17% so với năm 2019) và LNTT đạt 102 tỷ đồng (giảm 9% so với năm 2019).

Mảng Đầu tư cũng ghi nhận doanh thu 331 tỷ đồng trong quý 4/2020 (tăng 57% so với quý 4/2019) và LNTT đạt 200 tỷ đồng (tăng 49% so với quý 4/2019). Trong quý 4/2020, VCSC đã tăng tỷ lệ sở hữu tại TCB, VPB, MBB và IJC; trong khi giảm vị thế tại SCR và DIG. Tính chung cả năm 2020, mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 842 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2019) và LNTT đạt 514 tỷ đồng (tăng 30% so với cả năm 2019).

L.MỸ (Nguồn: CBTT VCI, HoSE)

Bình luận