Dịch vụ

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Động lực tăng trưởng BMI đến từ đâu?

Động lực tăng trưởng BMI đến từ đâu?

Bảo hiểm   |   20/04/2022, 04:50

Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) đặt kỳ vọng lợi nhuận trước thuế sẽ tăng với tốc độ bình quân gần 18% mỗi năm, riêng 2022, mức doanh thu dự kiến là 5.500 tỷ đồng, tăng...