Video

Chế phẩm tẩy rửa sinh học, vì một hệ sinh thái bền vững

Video   |   18/08/2022, 03:30

Biến rác thải hữu cơ thành tài nguyên, các doanh nghiệp đang tuân thủ quy trình mô hình kinh tế tuần hoàn để sản xuất sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, thân thiện môi trường

Bình luận