Video

Bài giảng trực tuyến: Thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh hướng tới minh bạch

Video   |   30/06/2022, 19:30

Liêm chính trong kinh doanh là vấn đề cần được quan tâm bởi nó liên quan trực tiếp đến việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường của đất nước.

Bình luận